Posts Tagged ‘sângerei’

March 5, 2004 Off

Planeta magică – Lazovsk

By in amintiri

Fireşte, în Madrid mă simt oarecum distanţat de ceia ce a rămas în Chişinău (nu şi de cei care-au rămas acolo) şi poate tocmai deaceia resimt mai acut evenimente care s-a petrecut cu mulţi ani în urmă. Poate că e devină Márquez – relatarea lui despre lumea misterioasă a copilăriei pe care o citesc acum […]

Tags: , , ,