May 17, 2012 Off

Noi doi şi-o umbrelă

By in digresiuni

Pe durata conferinţei internaţionale consacrate comemorării a 188 de ani de la descoperirea efectului de seră, care a avut loc la Edinburgh, a plouat cu câini şi pisici. Participanţii acestui for, istoviţi de audierea raportului Înaltului Emisar pentru Prevenirea Schimbărilor Climatice, au votat unanim rezoluţia conform căreia până în 2020, jumătate din populaţia terrei urma să dispună de acces necondiţionat la umbrele. Raportul audiat a adus dovezi concludente în favoarea faptului că numărul de umbrele pe cap de locuitor este direct proporţional cu volumul PIB-ului pe cap de locuitor şi invers proporţional cu rata absolută a sărăciei. Mai mult ca atât, statisticile au confirmat că incidenţa umbrelelor are un impact favorabil substanţial atât asupra indicilor de egalitate de gen, cât şi asupra indicatorilor demografici de natalitate a populaţiei.

Organizaţiile internaţionale au reacţionat vehement la acest apel, aducându-şi obiectivele strategice în concordanţă cu rezoluţia acestei conferinţe. Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord a introdus obligativitatea umbrelelor în echipamentul militar al forţelor de pacificatori. Naţiunile Unite au adoptat Declaraţia de la Kuala-Lumpur prin care şi-au asumat obiectivul de triplare a numărului de umbrele. Rezoluţia urma să devină obligatorie pentru ţările în tranziţie beneficiare de asistenţă oficială pentru dezvoltare.

Parlamentul Republicii Islamice a Mauritaniei a fost primul care a ratificat această rezoluţie. Întru implementarea ei Guvernul Mauritaniei a solicitat asistenţă tehnică pentru elaborarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Producţiei de Umbrele. Analizezle preliminare au confirmat necesitatea elaborării unui studiu de fezabilitate privind oportunitatea creării în regiunile nord, sud, vest şi est ale Mauritaniei a unor clustere regionale de producţie a umbrelelor. Guvernul Republicii Populare Chineze a acordat Mauritaniei un credit concesional pe termen de douăzeci de ani. Conform condiţiilor creditului, China urmea să livreze pe piaţa Mauritaniei 2 mlrd. de umbrele într-o perioadă de 2 ani.

Ministrul Agriculturii din Republica Islamică a Mauritaniei a participat în cadrul lucrărilor Conferinţei de la Edinburgh desculţ. Reprezentantul societăţii civile mauritane a venit cu soţia. Volumul precipitaţiilor anuale în Mauritania sunt de 157 mm. Populaţia Mauritaniei este de 3 milioane de locuitori.


Tags:

Comments are closed.