December 26, 2010 3

Există o femeie

By in europa de est, literatură

Există o femeie. Mă iubește. Mă urăște. M.i. M.u. Et caetera. Etcetera. Etc. Și așa mai departe. Ș.a.m.d.

Asta pe scurt despre „O femeie” de Péter Esterházy. Dacă suscită interesul, fuga la librărie; dacă eziți, iată câteva detalii mai inteligibile. (Deși păcat că n-ai dat fuga la librărie. Acum s-ar putea să nu o mai cumperi, hihi…)

Nu e roman. Nu sunt eseuri. Nu e proză scurtă (deși e foarte laconică).

Seamănă cu poezia. E subilimă, deși e în același timp vulgară. Și asta e bine.

Fiecare capitol (dacă putem folosi această convenție) începe cu enunțul „există o femeie”. Aproape că e o sentință. Nu există scăpare, căci iată, EA există e acolo și indiferent dacă „mă iubește” sau „mă urăște” nu există scăpare.

E una sau sunt mai multe? Asta te lămurești, eventual, singur, căci răspunsul e pe măsura bunei cuviințe a fiștecăruia (sau, cum s-ar spune, в меру своей испорченности).

O carte experiment, ce mai. Pentru gustul meu, prea multă poezie în această proză. Sau prea multă proză în aceste versuri. Deși primele 50 de pagini le-am savurat, ultimele m-au plictisit.

Da de gustibus non disputandum.

Disputandum despre literatura maghiară. Sunt bunicei ca națiune, dar oare de ce scriu așa de rar? De ce nu scriu ca cehii? A?


Tags:

3 Responses to “Există o femeie”

  1. Vladimir B. says:

    “suscintă interesul”_? Mare atenţie la redactare. Aşa poţi risca să compromiţi o carte…

    • Zenu says:

      suscită, suscită 🙂 da de compromis nu e lesne să-l compromiți, căci compromisul e patria lui. (Of. Am ieșit parcă.) 😉

  2. […] Tot atunci discuţii despre coperte de carte şi un Astvaţaturov procurat cu acest prilej. Prima carte a anului 2010: Îmbrăcaţi în pielea goală. Savuroasă lectură – o recomand cu plăcere. Am încheiat anul cu O femeie. […]